Wachtlijst Danslessen 2022 – 2023

Datum
12/09/2022 - 04/06/2023

Locatie
Sancta Maria Instituut

Kaart wordt geladen...


Reserveren voor

Er kunnen geen inschrijvingen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Inschrijvingsvoorwaarden Danslessen (Wachtlijst)

Wachtlijst

Om de kwaliteit van de lessen te garanderen wordt er per les een maximum aantal leerlingen toegestaan. De plaatsen worden toegekend in volgorde van betaling van het inschrijvingsgeld. Indien de door jou gekozen lessenreeks volzet is (aangegeven met n.v.t.), kan je je best inschrijven op de wachtllijst. LET OP! Je moet dan nog geen betaling uitvoeren! Wanneer deelnemers niet tijdig betalen of afhaken krijgt de eerstvolgende op de wachtlijst voorrang. Van zodra er een plaats vrijkomt, word je op de hoogte gebracht en kan je je alsnog inschrijven.

Inschrijvingen

Inschrijven kan enkel bij aanvang van het nieuwe dansseizoen en dit tot een week na de proeflessen. Tussentijds inschrijven is mogelijk onder voorbehoud.
Je inschrijving geldt voor een volledig seizoen maar betaling per trimester (sept – dec en jan – juni) is mogelijk. Je moet er in dat geval voor zorgen dat je eind december betaalt voor het tweede trimester, anders schrappen wij je inschrijving. Wie dus enkel het eerste trimester wil les volgen, word in januari automatisch uitgeschreven als er geen tweede betaling volgt. 
Iedere inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Vzw Puur behoudt zich het recht voor om een les uit het aanbod te schrappen wanneer er onvoldoende deelnemers zijn ingeschreven. Het betaalde inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald, tenzij een lessenreeks geschrapt wordt wegens onvoldoende deelnemers. In geval van medische redenen kan het resterende inschrijvingsgeld enkel terugbetaald worden bij voorlegging van een doktersattest (- €15 administratiekosten). De terugbetaling kan pas ingaan vanaf de datum waarop wij op de hoogte gebracht werden van ziekte of ongeval. Na inschrijving en betaling is het niet mogelijk om van lessenreeks te wisselen of om je terug uit te schrijven. Enkel op advies van de lesgever kan er naar een hogere of lagere groep doorgeschoven worden, dit enkel binnen dezelfde dansstijl.

Betaling

LET OP! INSCHRIJVEN = BETALEN. Nadat je je online inschrijft, ontvang je automatisch meteen een eerste bevestigingsmail met de betalingsinfo. Heb je geen mail ontvangen, dan heb je de inschrijvingsprocedure niet correct doorlopen of gaf je een foutief mailadres op! Stuur ons bij twijfel altijd een mail. In deze bevestigingsmail vind je de betalingsinfo. Indien je betaling ons niet binnen de 3 werkdagen na inschrijving bereikt wordt je inschrijving automatisch geannuleerd. Indien je kiest voor een betaling per semester, dan moet de betaling voor het tweede semester ten laatste op 29 december 2021 op onze rekening staan, zoniet wordt je inschrijving geannuleerd. Je betaalt via overschrijving op onderstaand rekeningnummer met vermelding van de gekozen les en je naam. IBAN BE35 7512 0555 2437 Van zodra je betaling geregistreerd is, ontvang je een bevestiging.

Proeflessen

Gedurende de eerste week (van maandag 12 september tot en met zondag 18 september) kan je per discipline 1 gratis proefles volgen zolang er nog plaats is in de les. Vanaf de tweede week worden leden die niet betaald hebben, niet toegelaten in de les. Het bijwonen van de lessen is voor toeschouwers niet toegestaan om de concentratie van de leerlingen tijdens de lessen te kunnen verzekeren. Indien je na de proeflessen nog een proefles wenst te doen, kan dat mits betaling van 10 euro (vóór de les te betalen aan de lesgever). Dit kan enkel indien je niet op de proefles aanwezig was. Indien je achteraf beslist om je in te schrijven, dan wordt deze 10 euro afgetrokken van het inschrijvingsgeld. Ter info: Bij de start van het tweede semester (januari) zijn er géén gratis proeflessen!

Kortingen

-Korting 2 voor wie leden die 2 lessen volgen of voor 2 leden van hetzelfde gezin die elk een les volgen. Korting geldig op beide lessen. -Korting 3 voor leden die minstens 3 lessen volgen of voor 2 of meer leden van hetzelfde gezin die samen minstens 3 lessen volgen. Korting geldig op alle lessen.

Verzekering

Een ongevallenverzekering via Danspunt is in de prijs inbegrepen. Vzw Puur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en/of lichamelijk letsel.

Tussenkomst Ziekenfonds

Eenmaal per dansseizoen (september – oktober) ontvangen al onze leden een door VZW Puur opgesteld attest voor het ziekenfonds. Hierop staat het bedrag vermeld dat in september betaald werd. Er wordt slechts één attest per seizoen uitgereikt, namelijk voor het jaar waarin het seizoen begint (seizoen 2022 – 2023 = attest voor 2022). Wie pas start in januari zal voor het betrokken seizoen geen attest ontvangen.

*Privacy Policy

Wij verbinden er ons toe je privacy te waarborgen en te beschermen. We beschouwen de door jou verstrekte persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie die niet langer bewaart wordt dan nodig. Dit omvat enkel de gegevens die je uitdrukkelijk verstrekt bij de inschrijving voor onze danslessen of kampen. Je persoonsgegevens worden verwerkt door de administratief verantwoordelijke van onze dansschool en worden enkel doorgegeven aan Danspunt in het kader van de bij Danspunt afgesloten verzekering Lichamelijke Ongevallen. Ze worden verder in geen geval doorgegeven aan derden en worden maximum drie jaar na je inschrijving bewaard. In deze drie jaar kan je steeds je persoonsgegevens opvragen, laten wijzigen of schrappen door een mail te sturen naar info@vzwpuur.be, vergezeld van een kopie van je identiteitskaart. Algemene informatiemails en nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp. Ook hier worden de gegevens nooit met derden gedeeld; het gaat enkel om verwerkingssoftware. Indien je meer informatie wil over de privacy instellingen van MailChimp kan je deze hier terugvinden: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Tijdens onze voorstellingen, evenementen en toonmomenten op kampen, worden er door een fotograaf foto’s gemaakt. Deze worden achteraf gratis ter beschikking gesteld door een selectie ervan te publiceren op de dvd van de voorstellingen, op onze website, op onze facebookpagina of op onze flyers.

Klik hier voor onze privacyverklaring.

HOE INSCHRIJVEN?

Selecteer de juiste dansles. Let op: Je kan maar 1 plaats tegelijkertijd reserveren! Vul alle gegevens in en bevestig onderaan nogmaals je keuze.

Nadat je op “Inschrijven” geklikt hebt, ontvang je een eerste mail die je inschrijving voorlopig bevestigt. Nadat we je betaling ontvangen hebben, krijg je een definitieve bevestigingsmail.

Inschrijvingen die niet binnen de 3 werkdagen betaald zijn, worden geannuleerd!
Ben je niet helemaal zeker van welk bedrag je nu juist moet betalen? Klik dan hier voor een overzicht van onze prijzen en kortingen.

Indien er n.v.t. staat bij de les die je wil volgen, dan betekent dit dat deze volzet is. In dat geval schrijf je je best in op de wachtlijst. Indien er een plaats vrijkomt, word je op de hoogte gebracht en kan je je alsnog inschrijven.

Krijg je een foutmelding? Controleer dan goed of je alle gegevens correct hebt ingevuld en je alle vakjes aangevinkt hebt. Lukt het nog steeds niet? Contacteer ons dan via het CONTACTFORMULIER!