Aangepaste kalender

Aangepaste kalender

Vermits onze op 17 en 18 april voorziene voorstellingen in Den Egger niet kunnen doorgaan, is er ook geen lesvrije week voorzien na de vakantie. Onze lessen gaan dus vanaf 18 april gewoon door! Dit uiteraard volgens hetzelfde stramien als voordien en zolang de...