z-inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden “Zomerdanskamp”

De stage kost 150 euro, inclusief verzekering.

Let op! De inschrijving is pas geldig als de betaling is voldaan.
U krijgt een bevestiging van uw inschrijving van zodra wij de betaling ontvangen hebben.

Betaling
De betaling (150 euro) dient te gebeuren uiterlijk 5 werkdagen na het invullen van het inschrijvingsformulier.
Indien wij de betaling niet tijdig ontvangen zal de deelname automatisch geannuleerd worden.

Annulatie
De organisator heeft het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, docenten te vervangen.
Vzw Puur behoudt zich het recht om de stage te annuleren indien er niet voldoende deelnemers inschrijven.
Indien dit het geval is wordt u per mail op de hoogte gebracht en zal het volledige bedrag worden terugbetaald.

Bij annulatie van de stage door de deelnemer zelf:
– tot 4 weken voor aanvang van de stage zal het volledige bedrag terugbetaald worden.
– vanaf minder dan 4 weken voor aanvang van de stage zal 50% van het betaalde bedrag terugbetaald worden.
– vanaf 2 weken voor aanvang van de stage zal 0% van het betaalde bedrag terugbetaald worden.

In geval van ongeval of ziekte wordt het inschrijvingsgeld alleen terugbetaald bij voorlegging van een doktersattest (- €15 administratiekosten).

Wachtlijst
Om de kwaliteit van het danskamp te garanderen hanteren wij een maximum aantal deelnemers per groep.
Indien er meer inschrijvingen zijn, worden deze mensen automatisch op de wachtlijst gezet. Wanneer deelnemers niet tijdig betalen of afhaken krijgen de eerstvolgenden op de wachtlijst voorrang.

Opvang
Opvang wordt elke dag voorzien vanaf 8u30 tot 16u30.
Wij willen u vriendelijk vragen deze tijdstippen te respecteren.
Mocht u hiervan gebruik willen maken, vragen wij u een mailtje te sturen naar info@vzwpuur.be

Meebrengen
Elke deelnemer voorziet zelf een eigen lunchpakket, drankje en eventueel tussendoortje.
Vergeet ook zeker geen sportieve kledij en een goede dosis energie mee te brengen.

Verzekering
Een ongevallenverzekering via Danspunt is in de prijs inbegrepen.
De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en/of lichamelijk letsel.

Tussenkomst Ziekenfonds
Elke deelnemer ontvangt van ons een attest voor het ziekenfonds.
U hoeft dus zelf geen attest mee te brengen.

Inschrijvingsvoorwaarden “Musicalkamp Ontdek Musical”

De stage kost 160 euro, inclusief verzekering.

Let op! De inschrijving is pas geldig als de betaling is voldaan.
U krijgt een bevestiging van uw inschrijving van zodra wij de betaling ontvangen hebben.

Betaling
De betaling (160 euro) dient te gebeuren uiterlijk 5 werkdagen na het invullen van het inschrijvingsformulier.
Indien wij de betaling niet tijdig ontvangen zal de deelname automatisch geannuleerd worden.

Annulatie
De organisatoren hebben het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, docenten te vervangen.
Vzw Puur en Illusoir Theaterproducties behoudt zich het recht om de stage te annuleren indien er niet voldoende deelnemers inschrijven.
Indien dit het geval is wordt u per mail op de hoogte gebracht en zal het volledige bedrag worden terugbetaald.

Bij annulatie van de stage door de deelnemer zelf:
– tot 4 weken voor aanvang van de stage zal het volledige bedrag terugbetaald worden.
– vanaf minder dan 4 weken voor aanvang van de stage zal 50% van het betaalde bedrag terugbetaald worden.
– vanaf 2 weken voor aanvang van de stage zal 0% van het betaalde bedrag terugbetaald worden.

In geval van ongeval of ziekte wordt het inschrijvingsgeld alleen terugbetaald bij voorlegging van een doktersattest (- €15 administratiekosten).

Wachtlijst
Om de kwaliteit van het danskamp te garanderen hanteren wij een maximum aantal deelnemers per groep.
Indien er meer inschrijvingen zijn, worden deze mensen automatisch op de wachtlijst gezet. Wanneer deelnemers niet tijdig betalen of afhaken krijgen de eerstvolgenden op de wachtlijst voorrang.

Opvang
Opvang wordt elke dag voorzien vanaf 8u30 tot 16u30.
Wij willen u vriendelijk vragen deze tijdstippen te respecteren.
Mocht u hiervan gebruik willen maken, vragen wij u een mailtje te sturen naar info@vzwpuur.be

Meebrengen
Elke deelnemer voorziet zelf een eigen lunchpakket, drankje en eventueel tussendoortje.
Vergeet ook zeker geen sportieve kledij en een goede dosis energie mee te brengen.

Verzekering
Een ongevallenverzekering via Danspunt is in de prijs inbegrepen.
De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en/of lichamelijk letsel.

Tussenkomst Ziekenfonds
Elke deelnemer ontvangt van ons een attest voor het ziekenfonds.
U hoeft dus zelf geen attest mee te brengen.

Inschrijvingsvoorwaarden Danslessen

Inschrijvingen
Inschrijvingen dienen te gebeuren bij de aanvang van het nieuwe dansseizoen. Tussentijds inschrijven is mogelijk onder voorbehoud.
Iedere inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende deelnemers.
Vzw Puur behoudt zich het recht voor om een les uit het aanbod te schrappen wanneer er onvoldoende deelnemers zijn ingeschreven.
Het betaalde inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald, tenzij een lessenreeks geschrapt wordt wegens onvoldoende deelnemers.
In geval van medische redenen kan het resterende inschrijvingsgeld enkel terugbetaald worden bij voorlegging van een doktersattest (- €15 administratiekosten).

Betaling
LET OP! INSCHRIJVEN = BETALEN
Indien je betaling ons niet binnen de 5 werkdagen na inschrijving bereikt wordt je inschrijving automatisch geannuleerd.
Je betaalt via overschrijving op onderstaand rekeningnummer met vermelding van de gekozen les en je naam. Indien je ervoor kiest om per semester te betalen, dan moet de betaling voor het tweede semester ten laatste op 29 december op onze rekening toegekomen zijn, zoniet wordt je inschrijving geannuleerd.

IBAN BE35 7512 0555 2437

Van zodra je betaling geregistreerd is, ontvang je een bevestiging. Indien een les volzet is, schrijf je je best in op de wachtlijst.

Wachtlijst
Om de kwaliteit van de lessen te garanderen worden maximum 25 leerlingen toegestaan per les. De plaatsen worden toegekend in volgorde van betaling van het inschrijvingsgeld.
Indien er meer inschrijvingen zijn, worden deze mensen automatisch op de wachtlijst geplaatst.

Proeflessen
Gedurende de eerste week (van maandag 12 september 2016 tot en met zondag 18 september 2016) kan u per discipline 1 gratis proefles volgen zolang er nog plaats is in de les.
Het bijwonen van de lessen is voor toeschouwers niet toegestaan om de concentratie van de leerlingen tijdens de lessen te kunnen verzekeren.
Indien u na week van de proeflessen nog een proefles wenst te doen, kan dat mits betaling van 10 euro (vóór de les te betalen aan de lesgever).
Indien u achteraf beslist om zich in te schrijven, dan wordt deze 10 euro afgetrokken van het inschrijvingsgeld.

Kortingen
-10% korting op elke lessenreeks voor iedereen die 2 verschillende lessen volgt of voor wie met 2 leden van hetzelfde gezin inschrijft.
-15% korting op elke lessenreeks voor iedereen die 3 verschillende lessen volgt of voor wie met 3 leden van hetzelfde gezin inschrijft.

Twijfel je over hoeveel je nu precies moet betalen na het verrekenen van je korting?
Klik hieronder dan op het overzicht van alle prijzen en eventuele kortingen!

OVERZICHT PRIJZEN EN KORTINGEN

Tussenkomst Ziekenfonds
Eenmaal per dansseizoen  (september – oktober) ontvangen al onze leden een door VZW Puur opgesteld attest voor het ziekenfonds. Hierop staat het bedrag vermeld dat in september betaald werd. Er wordt slechts één attest per seizoen uitgereikt, namelijk voor het jaar waarin het seizoen begint (seizoen 2016-2017 = attest voor 2016, seizoen 2017 – 2018 = attest voor 2018,…). Wie pas start in januari zal voor het betrokken seizoen geen attest ontvangen..

Verzekering
Een ongevallenverzekering via Danspunt is in de prijs inbegrepen.
Vzw Puur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en/of lichamelijk letsel.